رفتن به بالا

شرکت صد ستونSadSotoon-fa

شرکت صد ستون

شرکت صد ستون، به منظور انجام فعالیت های عمرانی و ساختمانی در منطقه فارس،در سال 1355 تاسیس گردید. به جهت شرایط فعلی در حوزه ساختمانی و محدودیت های اعتباری در مورد بودجه های جاری و عمرانی کشور در آن استان و انتظار رونق، این بخش تا حدودی در آن خطه با کاهش فعالیت روبروست و از تجربه و توان آن در پروژه ساختمانی اصفهان استفاده می شود.

دیدگاه