رفتن به بالا

بانك سرمایهsarmayeh-fa

بانک سرمایه

بانك سرمايه به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 1379، در تاريخ 04/10/1384 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تحت عنوان شركت بانك سرمايه (سهامي عام) ثبت و به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ 3535 ميليارد ريال براساس مجوز شماره 4613/ه مورخ 18/10/1384 صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عملاً فعاليت خود را در عرصه بانكداري كشور آغاز نموده است. 38.5 درصد از سهام این بانک در سال 1390 به گروه توسعه صنعتی ماهان منتقل گردید و هم اکنون دو کرسی از پنج کرسی هیئت مدیره در اختیار این گروه می باشد. در مجمع عمومی سال 1392 و با رای اکثریت سهامداران سهام این بانک به 4040 میلیارد ریال افزایش یافت.
لینک به سایت

 

دیدگاه